Stauf Wep 180

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy na bazie dyspersyjnej.

Opis

Stosowanie
Gruntowanie i klejenie klejami STAUF PU, SPU lub SMP do parkietu
Gruntowanie przed szpachlowaniem masą szlachlową STAUF (lany)
Po zagruntowaniu, przed szpachlowaniem masami szpachlerskimi STAUF (przy użyciu STAUF VDP 160 jako warstwy przyczepnej)
Warstwa hamująca parę na jastrychach cementowych z wilgotnością resztkową do 4,0 CM%
Schnięcie
 warstwa rozcieńczona wodą (1:1) ok. 2 godz.
 bez rozcieńczenia lub w kolejnych warstwach jako warstwa hamująca parę: co najmniej 5 godz.
KONTROLA PODŁOŻA

Przed układaniem sprawdzić podłoże zgodnie z normą DIN 18356 lub DIN 18365. Podłoże musi być odporne na nacisk i rozciąganie, bez pęknięć, o wystarczająco trwałej powierzchni, dobrze wysuszone, równe, czyste i wolne od substancji antyadhezyjnych (zmniejszających przyczepność), spieczonych warstw, itp. Należy ocenić porowatość i ścieralność powierzchni. Należy sprawdzić wilgotność i chłonność jastrychów (płyt) cementowych i jastrychów (płyt) wapienno-siarczanowych. Należy sprawdzić temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, jak również temperaturę podłoża. Jastrychy wapienno-siarczane i magnezowe muszą być dobrze wysuszone. Przy zastosowaniu na lekko wilgotnych jastrychach cementowych należy zastosować podkład na bazie żywicy epoksydowej dwukrotnie jako warstwy powstrzymującej parowanie. Maksymalna dopuszczalna wilgotność resztkowa dla jastrychów cementowych wynosi 4,0 CM-%.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu podłoża zapewnia się jego przydatność do układania, dotyczy to trwałości powierzchni, czystość, przyczepność oraz w razie konieczności chłonności, równości, dobrego wysuszenia i braku pęknięć. Maszynowe przygotowanie podłoża (zamiatanie, odkurzanie, maszynowe szczotkowanie, szlifowanie, frezowanie lub śrutowanie) należy przeprowadzić w zależności od jego rodzaju i stanu. Pęknięcia i fugi można zlikwidować dzięki żywicy poliestrowej i klamrom jastrychowym firmy STAUF, jednak po za wybrzuszeniami lub innymi usterkami wynikającymi z konstrukcji podłoża. Dziury i wgłebienia można wypełnić masą szpachlową firmy STAUF.

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

Przed użyciem obydwa składniki należy ogrzać do temperatury obróbki (ok. 20°C). Całą zawartość butelki z tworzywa sztucznego należy wlać do pojemnika ze składnikiem utwardzającym. Mieszanie składników: Obydwa składniki mieszać przy pomocy wiertarki lub mieszarki elektrycznej z mieszadłem jednorazowym tak długo (ok. 400 obr./min), aż kolor stanie się jednolity (jednak nie krócej niż 2 min). Należy zwracać uwagę na całkowite wymieszanie składników przy dnie i przy ścianach. Za każdym razem należy wymieszać całkowitą pojemność pojemnika, by powstała mieszanka o odpowiednich proporcjach. W razie potrzeby powoli dodać ilość wody odpowiadającą łącznej ilości składników A i B mieszać przez 2 minuty.

MIESZANIE SKŁADNIKÓW

Przed użyciem obydwa składniki należy ogrzać do temperatury obróbki (ok. 20°C). Całą zawartość butelki z tworzywa sztucznego należy wlać do pojemnika ze składnikiem utwardzającym. Mieszanie składników: Obydwa składniki mieszać przy pomocy wiertarki lub mieszarki elektrycznej z mieszadłem jednorazowym tak długo (ok. 400 obr./min), aż kolor stanie się jednolity (jednak nie krócej niż 2 min). Należy zwracać uwagę na całkowite wymieszanie składników przy dnie i przy ścianach. Za każdym razem należy wymieszać całkowitą pojemność pojemnika, by powstała mieszanka o odpowiednich proporcjach. W razie potrzeby powoli dodać ilość wody odpowiadającą łącznej ilości składników A i B mieszać przez 2 minuty.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W przypadku stosowania jako podkład zatrzymujący parę wodną na wilgotnych jastrychach cementowych nie można wykluczyć uszkodzeń wykładzin podłogowych lub parkietów spowodowanych na ogół nadmierną wilgocią w budynku. W przypadku ogrzewanych jastrychów cementowych z nadmierną wilgotnością resztkową należy skonsultować się z działem techniki zastosowań STAUF. Nie zastępuje uszczelnienia określonego w normie DIN 18533.