TEC PRIMER D 5 kg Bautec

grunt dyspersyjny

Opis

 •  specjalny koncentrat gruntu dyspersyjnego
 •  pod masy, kleje dyspersyjne, żywiczne i poliuretanowe.
 •  nie zawiera rozpuszczalnika, grunt o emisji EC 1
 •  łatwy do nakładania
 •  posiada właściwości aseptyczne, zapobiegające powstawaniu grzybów i pleśni na podłożach mineralnych pod wykładzinami i posadzkami
 •  przystosowany do ogrzewania podłogowego i pod kółka mebli biurowych
 •  na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
 •  możliwość rozcieńczania 1:1 z wodą
 •  do wewnątrz pomieszczeń
Właściwości i zakres zastosowania

Wolny od rozpuszczalników, ekologiczny grunt dyspersyjny, służy do gruntowania podłoży pod masy wyrównujące , klej żywiczny do parkietu, pod kleje dyspersyjne i poliuretanowe. Nadaje się na podłoża cementowe, betonowe, anhydrytowe i drewniane. Grunt służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu. Grunt należy stosować wewnątrz pomieszczeń. Minimalna temperatura podłogi przy gruntowaniu to 16C i maksymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu 65%. Na podłoża nasiąkliwe w zależności od porowatości podłoża można rozcieńczyć max. w stosunku od 1:1 z wodą. W przypadku podłoży bardzo porowatych i suchych zalecamy gruntowanie dwukrotne. Przy gruntowaniu unikać tworzenia się kałuż i grubszych warstw.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od rys, spękań, tłuszczów i olejów. Przed gruntowaniem należy przeszlifować i odkurzyć . Stare podłoża, podłoża wyszpachlowane i podłoża z resztkami klejów należy sprawdzić pod względem nośności i wytrzymałości. Maksymalna wilgotność dopuszczalna podłoża :

 •  jastrychy cementowe (wilgotność ≤ 2,5 % CM),
 •  beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 2,0 %CM),
 • podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% CM)
 •  podłoże drewniane (wilgotność ≤ 8%-12 % CM) W przypadku ogrzewania podłogowego wartości te ulegają dwukrotnemu zmniejszeniu.
  Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć za pomocą frezowania i śrutowania. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zalać gruntem Primer EPX. Rysy posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,8-1,4 mm.
  W przypadku dużych ubytków podłoże naprawić masą reparacyjną szybkoschnącą.
Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania.