MAXIMUS G-plus 1 l

Uniwersalny grunt dyspersyjny powierzchniowo wzmacniający.

Opis

Zastosowanie

Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Polepsza powierzchnię, ogranicza porowatość i zwiększa przyczepność klejów.

Sposób użycia

Podłoże powinno być suche, mocne, wolne od pęknięć i równe. Resztki farb i zanieczyszceń usunąć mechanicznie.
Wilgotność podłoża: cementowe – poniżej 2,0% CM, anhydryt – poniżej 0,5% CM. Stosować nierozcieńczony na mocno chłonne podłoża lub rozcieńczać wodą w stosunku 1:1 przy stosowaniu na zwarte.

Przed klejeniem musi nastąpić całkowite wyschnięcie podłoża (grunt musi stać się transparentny), które zależy od warunków otoczenia i ilości użytego produktu.
Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż, warstwy filmu na podłożu.