SolvSeal Pafuki Super 5 l Berger-Seidle

Wypełniacz rozpuszczalnikowy do szczelin do mieszania z pyłem drzewnym .

Opis

SolvSeal Pafuki Super jest rozpuszczalnikowym, bezbarwnym wypełniaczem do szczelin na bazie szybkoschnącej nitrocelulozy do wykonania masy szpachlowej. SolvSeal Pafuki Super stosuje się do szpachlowania zagłębień, rys i szczelin w podłożach drewnianych wszelkiego typu, np. parkietu, podłóg drewnianych, mebli.

Stosowanie

SolvSeal Pafuki Super jest gotowy do użycia, gęsty i miesza się go z 10-20% pyłu drzewnego z przedostatniego szlifowania (przynajmniej ziarno 100), aż do uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. Szczeliny do 2 mm wypełnić masą. Masa szpachlowa o zbyt małej ilości pyłu drzewnego będzie się zapadać w czasie procesu schnięcia, natomiast zbyt gęsta masa może po wyschnięciu stracić przyczepność do drewna i częściowo wypaść ze szczeliny w czasie szlifowania.

Używać pyłu drzewnego tego samego gatunku drewna, jaki będzie szpachlowany. Do dobrego wypełnienia konieczny jest pył drzewny z poprzecznego szlifu, nie nadaje się pył drzewny ze szlifu wzdłużnego cykliniarką. Zalecamy użycie pyłu drzewnego ze szlifierki rotującej (np. jedno- lub wielotarczowej).

Tak przygotowaną masę szpachlową nanosić dość szybko bez pozostawiania resztek masy szpachlowej na parkiecie, ponieważ resztki te szybko przysychają i ciemnieją.

Po całkowitym wyschnięciu masy w szparach należy wykonać ostatnie szlifowanie parkietu drobnym papierem, aby się upewnić, że na powierzchni nie znajdują się żadne pozostałości masy. Po wyschnięciu powierzchnia może być pokryta każdym naszym lakierem i olejem do parkietu.

Czyszczenie narzędzi przy pomocy rozpuszczalnika.

Schnięcie

W normalnych warunkach klimatycznych (temp. 23°C/50% wilgotności powietrza) i przy normalnym szpachlowaniu szczelnie ułożonej podłogi, szlifowanie jest możliwe po ok. 15-30 min. Schnięcie masy w szerszych i głębszych szczelinach może się przedłużać. To samo dotyczy zmiany warunków klimatycznych (niższa temperatura).

Zbyt wczesne szlifowanie zaszpachlowanej podłogi przy pomocy szybko-obrotowych szlifierek kątowych może spowodować powstanie niebezpieczeństwa samozapłonu. Należy przestrzegać zalecanych czasów!

Zużycie

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy:

1 warstwa nakładana szpachlą: ok. 50 ml/m2  ewent. ok. 20 m2 /l

W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin jak również chłonności drewna zużycie może wzrosnąć.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany.