Wax

Antypoślizgowy polimer woskowy

Antypoślizgowy polimer woskowy do konserwacji podłóg drewnianych

 68.47

Butelka plastikowa

1 l

Opis

  •  do konserwacji i pielęgnacji lakierowanych podłóg drewnianych
  •  antypoślizgowy zg. z DIN 18032 cz.2
  •  bezrozpuszczalnikowy, łagodny zapach
  •  koncentrat do wymieszania z wodą 1:5
  •  do posadzek drewnianych na ogrzewaniupodłogowym
  • do pielęgnacji podłóg gotowych, w tym
  •  pokrytych olejem UV
  • do zastosowania wewnątrz
  •  do zastosowania maszynowego

Właściwości i zakres zastosowania

WAX jest antypoślizgowa płynną pastą i służy do konserwacji i zabezpieczenia powłok lakierowych przed szybszym ścieraniem. Po nałożeniu nadaje podłodze lekki połysk. Jest antypoślizgowy zg. z DIN 18032 cz. 2 i polecany jest do stosowania na podłogi sportowe drewniane lakierowane oraz sportowe z PCV/linoleum.

WAX przed użyciem wstrząsną/zamieszać. Płynna pasta antypoślizgowa jest na bazie polimerów, dlatego do pierwszej koncentracji zaleca się zastosowanie koncentratu, aby powstał ochronny film na lakierze, który przedłuży czas użytkowania lakieru. WAX można stosować na lakiery wodne i lakiery rozpuszczalnikowe. Także na lakiery i oleje UV- utwardzalne.

WAX mieszamy z wodą w proporcji 200 ml na 1 litr zimnej czystej wody.

Mieszać z zimną/letnią wodą. NIE MIESZAĆ Z CIEPŁĄ i GORĄCĄ WODĄ! Nie pozostawić kałuż i zacieków, co może powodować pęcznienie drewna. WAX nie pieni się, dlatego do bieżącej konserwacji po wymieszaniu z wodą może być stosowany maszynowo.

Podłoże

Wszystkie lakierowane podłogi drewniane, PCV – np. panele LVT, linoleum, płytki ceramiczne. Podłogi gotowe lakierowane lakierami UV i olejami UV. Podłoże musi być suche, wolne od brudu, tłuszczu, wosku, silikonu, kurzu i piasku.

Czas schnięcia

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, nadmiar oleju, złe wietrzenie wydłużają czas schnięcia.

Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowych rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek produktu w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania.