Clean

do laminatów oraz lakierowanych podłóg drewnianych

Środek do bieżącego czyszczenia laminatów i podłóg drewnianych lakierowanych, paneli winylowych LVT

 35.00

Butelka plastikowa

1 L

Opis

  •  do bieżącego czyszczenia lakierowanych podłóg drewnianych/korkowych i innych wodoodpornych wykładzin np. paneli winylowych LVT, płytek PCV
  •  do laminatów
  • bezrozpuszczalnikowy i bezzapachowy
  • wydajny koncentrat do wymieszania z wodą
  • usuwa warstwy brudu, plamy
  • do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
  • do zastosowania maszynowego

Właściwości i zakres zastosowania

CLEAN gruntowanie czyści drewno lakierowane, a także służy do czyszczenia kamienia, płytek ceramicznych i wodoodpornych wykładzin. Bardzo dobrze czyścić polakierowane podłogi przed ponowną konserwacją woskiem WAX. Dobrze miesza się z twardą wodą. . Nie pieni się, dlatego można stosować ją w maszynach czyszczących.

Przed zastosowaniem CLEAN podłoże należy dokładnie odkurzyć. Usunąć piasek, materiał rysujący drewno. CLEAN stosujemy zawsze wymieszany z wodą (zimną, letnią) w proporcji 1:100 – 1:200. Do 10 litrów czystej zimnej/letniej wody wlewamy 50 – 100 ml koncentratu. Wykładamy gąbką lub płaskim mopem z mikrofazy, moherową łasicą.

NIE STOSUJEMY CIEPŁEJ i GORĄCEJ WODY! Po całkowitym wyschnięciu – ok. 30 minut, podłoże drewniane można ponownie konserwować środkiem WAX.

Podłoże

Wszystkie lakierowane lakierami (m.in. lakierami BAUTEC ) drewniane i pracujące podłoża, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Podłogi laminowane. Można stosować na wykładziny elastyczne, odporne na działanie wody, np. panelewinylowe LVT. Przed czyszczeniem podłoże powinno być dokładnie odkurzone, usunąć należy piasek, kruszywa, wykładzin.

Czas schnięcia

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, złe wietrzenie wydłużają lub skracają czas schnięcia.

Bezpieczeństwo i ochrona

H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Ważne wskazówki

Powyższe dane przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania.