Emulsja Pielegnacyjna

Emulsja do pielęgnacji podłóg drewnianych

Emulsja do pielęgnacji impregnowanych naturalnymi olejami, olejo-woskami i twardymi woskami podłóg drewnianych

 103.32

Butelka plastikowa

1 L

Opis

  • do pielęgnacji i sprzątania podłóg drewnianych impregnowanych naturalnymi olejami, olejo-woskami, twardymi woskami np. BAUTEC
  • bezrozpuszczalnikowy, łagodny zapach
  • koncentrat do wymieszania z wodą
  • nie pozostawia smug i plam
  • do posadzek drewnianych na ogrzewaniupodłogowym
  • do pielęgnacji naturalnie olejowanych podłóggotowych
  • do zastosowania wewnątrz
  • do zastosowania maszynowego

     Właściwości i zakres zastosowania

EMULSJA PIELĘGNACYJNA służy do bieżącej pielęgnacji drewna impregnowanego i woskowanego naturalnymi olejami, olejo-woskami i twardymi woskami. Dobrze miesza się z twardą wodą. Nie pieni się, dlatego można stosować ją w maszynach czyszczących. Jest to materiał biodegradowalny, niedrażniący. Pozostawia po wyschnięciu nieznaczny jedwabisty połysk.

EMULSJĘ PIELĘGNACYJNĄ przed użyciem wstrząsnąć/zamieszać. Mieszać z zimną/letnią wodą. NIE STOSOWAĆ CIEPŁEJ i GORĄCEJ WODY!
Pierwsza pielęgnacja:

EMULSJĘ wymieszać z wodą w proporcji: 250 ml koncentratu na 10 litrów wody.
Bieżąca pielęgnacja:
EMULSJĘ wymieszać z wodą w proporcji 100 ml koncentratu na 10 litrów wody.

Roztwór nakładać płaskim mopem z mikrofazy, gąbką. Poczekać do wyschnięcia i użytkować podłogę. Nie pozostawiać kałuż, zacieków, co może powodować pęcznienie drewna. EMULSJI PIELĘGNACYJNEJ NIE WOLNO STOSOWAĆ W POSTACI KONCENTRATU!

Podłoże

Wszystkie zaimpregnowane naturalnymi olejami, olejo- woskami, twardymi woskami np. BAUTEC drewniane i pracujące podłoża, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Przed czyszczeniem podłoże powinno być dokładnie odkurzone, usunąć należy piasek, kruszywa, itp., powodujące rysowanie drewna.

Czas schnięcia

Chodzi o wartości
temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, złe wietrzenie wydłużają lub skracają czas schnięcia.

Bezpieczeństwo i ochrona

Podczas pracy używać gumowych rękawic. Po zakończeniu prac przewietrzyć pomieszczenie. Resztek produktu w opakowaniu nie wyrzucać tylko odpowiednio i bezpiecznie utylizować. EUH 208 –

Zawiera Benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpieniereakcjialergicznej.EUH210– Karta charakterystyki dostępna na żądanie. P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi.P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę. P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skracają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania.