Drzwi Folde 10

DRZWI SKŁADANE wewnętrzne wewnątrz lokalowe

Opis

Konstrukcja

Rama skrzydła wykonana jest z drewna iglastego. Skrzydło wypełnione jest wkładem stabilizującym „plastrem miodu”.
System drzwi składanych charakteryzuje się tym, że podczas otwierania drzwi, skrzydła składają się do pozycji równoległej względem siebie.
System drzwi składanych obejmuje:
» skrzydło składające się z dwóch części połączonych ze sobą za pomocą 3 zawiasów wpuszczanych
» ościeżnicy regulowanej do drzwi składanych